Privacybeleid

Empowerfiles.com behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen als hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen over de activiteiten van Empowerfiles.com. Hiervoor kan de klant contact opnemen via mail met [email protected] klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.